Реаговање Министарства културе и информисања на текст под насловом „Миомир Кораћ, Суперархеологˮ, аутора Владимира Матковића


Датум: 28.08.2020.

Реаговање Министарства културе и информисања на текст под насловом „Миомир Кораћ, Суперархеологˮ, аутора Владимира Матковића, који је објављен у Данасу  28. августа 2020. године.

 

У тексту под насловом „Миомир Кораћ, Суперархеологˮ, објављеном у Данасу од 28.8.2020. године, аутор Владимир Матковић наводи следеће: „Кад се прочита оваква изјава једног од водећих српских археолога, поставља се питање имају ли они који су у овој држави задужени за вођење и осмишљање културне политике и стратегије у глави идеју о томе шта су историја, култура уопште, а поготово колико су важни за идентитет народа. Кад њих слушате, чујете само причу о томе колико им је стало до културеˮ. Парафразирајући аутора текста, Министарство културе и информисања пита се шта ли је Владимир Матковић имао у глави када је површно и малициозно коментарисао културну политику наше земље, без навођења било каквих релевантних података и чињеница, уз додатну зачуђеност Министарства докле све може да досегне суноврат новинарске професије.

Из наведеног текста може се закључити да Министарство културе и информисања не поклања довољну пажњу пројекту „Виминациумˮ Археолошког института, научне установе коју је основала САНУ а чије  редовно финансирање је у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У претходне три године поменути пројекат је на конкурсима за област археологије Министарства културе и информисања добијао по 700.000 динара од тражених два милиона, што није спорно, али јесте то што ни аутор текста ни Миомир Кораћ нису објаснили методологију и критеријуме рада конкурсне комисије. Један од битних критеријума јесте удео других извора финансирања у пројекту, тако да приликом одлучивања комисије о дистрибуцији средстава приоритет имају пројекти који немају друге изворе финансирања. У конкретном случају конкурсна комисија руководила се тиме да Арехеолошки институт сваке године кроз уговор са ЕПС-ом за археолошка истраживања на локалитету Виминациум добија значајна средства, која вишеструко премашују друге изворе финансирања код осталих пројеката који су се пријављивали на конкурсе. Напомињемо да износи добијени на конкурсу нису и не могу бити једини репер за вредновање односа Министарства према било ком пројекту, па тако и према значајном и добро вођеном пројекту „Виминациумˮ.

Чињенице говоре да у претходне четири године приоритет Министарства културе и информисања јесу била управо идентитетска питања, а да је, између осталог, први пут у историји Србије израђена и на Влади усвојена Стратегија развоја културе, документ који одређује не само стратешке правце развоја већ и дефинише све аспекте српске културе и анализира тренутно стање. Уместо што из контекста извлачи изјаву једног од актера на културној сцени Србије, иначе познатог археолога и успешног менаџера, аутор текста је, као што налажу правила добре новинарске праксе, требало да се информише о томе шта је све Министарство културе и информисања урадило и колико је средстава издвојило за археолошка истраживања у свим крајевима Србије и генерално за област заштите културног наслеђа.

У циљу информисања новинара Матковића, као и оног дела читалаца Данаса који су без резерве прихватили „размишљањаˮ које је изнео у свом тексту, наглашавамо да је Министарство културе и информисања за археолошка истраживања у периоду од 2018-2020. године определило укупно 106.674.177 динара и то: 2018. године 34.268.070 динара, 2019. године 37.216.107 динара и 2020. године 35.190.000 динара, а да је у истом периоду укупан буџет Министарства културе и информисања у области заштите културног наслеђа, и то без средстава намењених функционисању установа, износио 970.164.576 динара, односно: 307.611.080 динара у 2018. години, 321.804.476 динара у 2019. и 340.749.000 динара 2020. године.

И летимичним увидом у изнете податке јасно је да су средства по свим ставкама повећавана из године у годину, чак и у текућој години која се може окарактерисати као изузетно неповољна услед општепознатих околности. Надамо се да ће Владимир Матковић, следећи пут када се буде бавио темама из културе, барем покушати да се руководи реалним подацима и чињеницама, а не паушалним проценама.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic