Сектор за културно наслеђе

Данијела Ванушић
помоћник министра
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

контакт особа: Јована Милојковић
телефон: 3398-514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Оливера Марковић
виши саветник
интегрална заштита културног наслеђа            
телефон: 3398 423
olivera.markovic@kultura.gov.rs

Предраг Благојевић
виши саветник
правни послови у култури
телефон: 3345 701
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Татjана Боjић Jурић
самостални саветник
нормативни послови у области културног наслеђа
телефон: 3398-025
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

Јелена Јовановић
саветник
011/3398-423
jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Одсек за заштиту непокретних културних добара, задужбине и фондације

Весна Марицки Остоjић
виши саветник
шеф Одсека 
телефон: 3398 936
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

Александра Фулгоси
саветник
заштита архитектонског наслеђа
телефон: 3398 025
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

Оливера Игњатовић
самостални саветник
заштита археолошког наслеђа
телефон: 3398 027
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Вања Вулевић
самостални саветник
задужбине и фондације, сарадња са саветима националних мањина и организацијама цивилног друштва
телефон: 3345 701
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Милош Гаjић
саветник
заштита културног наслеђа срског порекла у иностранству
телефон: 3398 423
milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа

Вања Марковић
самостални саветник
руководилац 
телефон: 3398 027
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

мр Сања Груjичић-Цупаћ
саветник
музеjска делатност
телефон: 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Невенка Михајловић
саветник
архивска делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа
телефон: 3398-936
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic