Изазови и шансе сектора културе

Датум: 2013-09-13

Међународна конференција 'YUropa', у организацији Тачке културног контакта Србије, покренула је широк спектар питања - од могућности сарадње балканских и арапских земаља, којима је био посвећен у целини први дан скупа, као и изазова са којима се сусрећу посткофликтна подручја, преко последица глобалне финансијске кризе у култури, нових трендова културне политике на нивоу Европске уније, нагомиланих нерешених проблема у земљама у транзицији, са којима се посебно суочава маргинализовани цивилни сектор, до примера добре праксе појединих земаља у региону, попут Хрватске.

Својеврсна порука излагања и дискусије односи се на потребу проактивног односа према проблемима и изазовима, који би допринео стабилизовању деловања и обезбеђивању одрживог развоја, али и искоришћавању бројних шанси за сарадњу у сектору културе, као и промени глобалног имиџа земаља у региону.

И порука организатора - Канцеларије ТКК при Министарству културе и информисања Србије, јесте да професионалци у сектору културе и медија треба да имају активну улогу у пружању одговора на питање зашто је култура важна за друштво и зашто не сме бити маргинализована, како би се створила позитивна клима у јавности која би утицала на одлуку Владе Србије о потписивању новог Меморандума о разумевању са Европском комисијом, као условом за учешће у програму “Креативна Европа” који замењује “Културу 2007-2013”.

http://www.seecult.org/vest/izazovi-i-sanse-sektora-kulture

http://www.seecult.org/vest/izazovi-i-sanse-sektora-kulture


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic