Међународна документа

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ

 

Потврђене међународне конвенције:

Савет Европе

 1. Европска конвенција о култури (Париз, 1954);
 2. Конвенциjа о заштити европског архитектонског блага (Гранада, 1985);
 3. Европска конвенциjа о прекограничноj телевизиjи (Стразбур, 1989);
 4. Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992);
 5. Европска конвенциjа о кинематографскоj копродукциjи (Стразбур,1992);
 6. Конвенција  Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана) (Ротердам, 2017);
 7. Оквирна конвенциjа Савета Европе о вредности култуног наслеђа за друштво (Фаро, 2005);
 8. Европска конвенција о заштити аудиовизуелног наслеђа, (Стразбур, 2001).

 

УНЕСКО

9.   Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954);

 1. Конвенциjа о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса своjине културних добара (Париз, 1970);

       11. Конвенциjа о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972);

 1. Закон о ратификациjи Протокола уз споразум о увозу предмета просветног, научног и културног карактера;

13. Конвенциjа о очувању нематериjалног културног наслеђа (Париз, 2003);

14. Конвенциjа о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005).

 

Међународне конвенциjе коjима треба приступити:

15.Конвенциjа о украденим или илегално извезеним предметима од културног значаjа UNIDROIT,(Рим, 1995);

 1. Конвенциjа о заштити подводног културног наслеђа, (Париз, 2001);

 

 

 

 

ПОТПИСАНИ МЕЂУДРЖАВНИ БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 A

 1. Споразум о научној,  просветној и културној сарадњи између СФРЈ и НСР АЛБАНИЈЕ.  Потписан 1988.г. На снази.
 • Програм културне сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Албаније за период 2017-2021. Потписан 22. фебруара 2017. године. На снази.
 1. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ДНР АЛЖИРА. Потписан 1964.г. На снази.
 • Програм сарадње у области културе између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжира за 2011, 2012. и 2013. годину. Потписан 17. децембра 2010. године.
 • Програм сарадње у области културе између Владе Р. Србије и Владе ДНР Алжира за 2016, 2017. и 2018. годину. Потписан 17. маја 2016. године.
 1. Споразум о културној сарадњи између СИВ  Скупштине СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ АРГЕНТИНЕ.

        Потписан 1987.г. Ван снаге.

        Споразум о сарадњи у области културе и обтазовања између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине. Потписан 26. новембра 2014. године. На снази.

4.    Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе АУСТРАЛИЈЕ. Потписан 1976.г. На снази.

5.    Споразум о сарадњи на подручју културе, науке и просвете између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ  

       АУСТРИЈЕ.  Потписан 1972.г. На снази.

 • Програм у области културе, науке и образовања између Републике Србије и Републике Аустрије

за период 2015-2019. године. Потписан 12. маја 2015. године. Ван снаге.

 1. Споразум између Владе Р. Србије и Владе РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН о сарадњи у области културе. Потписан  2011.г. На снази.

 

Б

7. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ. Потписан 1957.г. На снази.

8. Споразум о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈЕ. Потписан 1996.г. На снази.

-  Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства културе Р. БЕЛОРУСИЈЕ за период 2012-2017. год.  Потписан 2012. г. На снази.

-  Меморандум између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства информација Р. БЕЛОРУСИЈЕ о сарадњи у области информисања и издаваштва. Потписан 12. марта 2013. године. На снази.

9. Споразум између Владе Р. Србије и Савета министара БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ у области културе, образовања и спорта. Потписан 2010.г. На снази.  

- Меморандум о културној сарадњи Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства просвјете и културе РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.  Потписан 2014.г. Ван снаге.

- Меморандум о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства просвете и културе Републике Српске за период 2017- 2021. године. Потписан 2017. године. На снази, до потписивања новог.

10. Културна конвенција између ФНРЈ и СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА БРАЗИЛА. Потписана 1962.г.На снази.

11. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР БУГАРСКЕ. Потписан 1956.г. На снази.

 

В

12. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Уједињеног Краљевства ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002.г. На снази.

- Меморандум о сарадњи у периоду 2015-2016. године, између Министарства културе и информисања и Британског савета. Потписан 2. јуна 2015. године.

 

Г

13. Споразум о сарадњи у области науке и културе између ФНРЈ и Краљевине ГРЧКЕ. Потписан 1959.г. На снази.

- Програм сарадње између Савезне владе СРЈ и Владе Р.Грчке у области образовања и културе за 2002, 2003. и 2004.г. Ван снаге.

- Меморандум о разумевању у области културе између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке, за период 2017-2021. године. Потписан 13. јула 2017. године. На снази.

 

Е

14. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЕСТОНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2002. г. На снази.

Споразум о сарадњи у области културе, просвете и спорта између Савета министара СЦГ и Владе АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ ЕГИПАТ.

Потписан 2005.г.  На снази.

 • Програм сарадње у области културе и уметности између Владе Р. Србије и Владе Арапске Републике ЕГИПАТ за 2010-2013. г.

И

15. Споразум о културној, просветној и научној сарадњи између Савезне владе СРЈ и Владе ДРЖАВЕ ИЗРАЕЛ. Потписан 1998.г. На снази.

16. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИНДИЈЕ.  Потписан 2002.г.  

- Споразум између Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија. Потписан 3. маја 2018. године. На снази.

17. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ. Потписан 1959.г. На снази.

18. Конвенција о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИРАК.  Потписан 1959.г. На снази.

19. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе Царства ИРАНА о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписан 1963.г. На снази.

- Програм сарадње између Владе Р. Србије и Владе Исламске Републике Иран у области културе, науке, образовања, омладине и спорта за период 2016-2019 (1395-1398). Потписан 24. октобра. 2016. године. На снази. Аутоматски продзжен на три године, до 2022. године.

 

20. Културни споразум између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ.  Потписан 1960.г. На снази. 

- Споразум о сарадњи у области економског, социјалног и културног развоја између Републике Србије и Регије Венето. Закључен 4. октобра 2018. године. Аутоматски се продужава на јоше 5 година, до 2028. године.

 

Ј

21. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ЈАПАНА.  Потписан 1968.г. На снази.

22. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2001.г. На снази.

23. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ХАШЕМИТСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈОРДАНА. Потписан 1977.г. На снази.

 

К

24. Споразум о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе ДРЖАВЕ КАТАР. Потписан  7. новембра 2016. године. На снази, до 2020. Аутоматски се продужава.

25. Конвенција о сарадњи на пољу културе, образовања и науке између СФРЈ и Републике Кеније, потписана 1972. године.

26. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР КИНЕ.  Потписан 1957.г. На снази.  

- Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства културе НР КИНЕ за период 2013-2016. год. Потписан  2013.г.

- Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара. Потписан 2014. године. На снази.

- Протокол о сарадњи у области преводилаштва између МКИ Србије и Државна управе за штампу, издаваштво,  радио, филм, и телевизију НР Кине. Потписан 19. феб. 2014.

- Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Нарoдне Републике Кине потписан је за период 2017-2020. године. Потписан 18. јуна 2016. г. На снази.

- Меморандум о разумевању између Канцеларије за информисање Државног савета Народне Републике Кине и Министарства културе и информисања Републике Србије о размени и сарадњи на пријатељској основи. Потписан јуна 2016. На снази.

- Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Државне управе за културно наслеђе НР Кине о разменамa и сарадњи у области културног наслеђа. Потписан 23. маја 2017. године. На снази.

 

27. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КИПРА о просветној, научној, културној и техничкој сарадњи.  Потписан 1969.г. На снази.

- Програм сарадње у области образовања и културе између Владе Р Србије и Владе Р. Кипра за 2010, 2011. и 2012.г. Потписан  2010.г. Програм се примењује до потписивања новог.

28. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ о сарадњи у области културе, уметности и образовања. Потписан 2006.г. На снази.

29. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе НДР КОРЕЈЕ. Потписан 1974.г. На снази.

30. Конвенције о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КУБЕ. Потписана 1960.г. На снази. 

- Програм сарадње у области образовања и културе између Владе СРЈ и Владе Републике Кубе за период од 1998. до 2000. г. Потписан 1998.г. На предлог наше стране продужен до потписивања новог.

31. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе ДРЖАВЕ КУВАЈТ о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписан 1964.г. На снази.

- Програм сарадње у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт за период од 2017-2019. године. Потписан јуна 2017. На снази.

 

Л

32. Споразум између Владе Р. Србије и Владе Народне Демократске РEПУБЛИКЕ ЛАОС о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 2013.г. На снази.

33. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе ЛИБАНСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1961.г. На снази.

34. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЛИТВАНИЈЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2003. г. На снази.

35. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ВЕЛИКОГ ВОЈВОДСТВА ЛУКСЕМБУРГ. Потписан 1973.г. На снази.

 

М

36. Споразум између Савета министара СЦГ и РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ у области науке, културе, омладине и спорта. Потписан 2006.г. На снази.

- Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске за период од 2015. до 2017. године потписан 1. јула 2015. године.

- Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе  Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2018. до 2020. године. Потписан  9. фебруара 2018. године. На снази.

 

37. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања и спорта. Потписан 1997.г. На снази.

- Програм сарадње из области културе и уметности између Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније за период 2012 - 2014. године. Потписан 2012. г.

- Програм о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Македоније за период 2015-2019. године. Потписан у Скопљу, 16. фебруара 2015.  године. Ван снаге.

38. Споразум о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе КРАЉЕВИНЕ МАРОКО. Потписан  2010. године. На снази.

- Програм између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области културе, виског образовања, научног истраживања, образовања, комуникација, медија, омладине и спорт за 2018., 2019. и 2020. годину. Потписано 14. маја 2018. Године. На снази.

39. Уговор о културној размени између ФНРЈ и УЈЕДИЊЕНИХ МЕКСИЧКИХ ДРАЖАВА.  Потписан 1960.г. На снази.

40. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ о сарадњи у области образовања и културе. Потписан 2005.г. На снази.

 

Н

41. Споразум о културној и научној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СР НЕМАЧКЕ. Потписан 1969. године. На снази.

 

П

42. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ПЕРУА. Потписан 1980. године. На снази.

43. Споразум између Владе Републике Србије и Владе РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ о сарадњи у области културе, образовања и науке. Потписан 24. октобра 2013. године. На снази.

- Програм културно-просветне сарадње за 2002-2005.г. Потписан 2003. године. Програм се примењује до потписивања новог.

44. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ПОРТУГАЛСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1975.године. На снази.

- Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине. Потписан у Београду, 18.  марта 2015. године. На снази.

 

Р

45. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе РУМУНСКЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1956. године. На снази.

- Програм културно-просветне сарадње за 1998-2000.г. Потписан је 1998.г. Програм се примењује до потписивања новог.

46. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта. Потписан 1995.године. На снази.

- Програм сарадње у области културе, образовања, науке, спорта и омладинске политике између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације за период 2012-2015.год. Потписан 2012. године. 

- Програм сарадње у области културе, образовања, науке и спорта и омладинске политике између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације за период 2019-2021. године. На снази.

 

- Споразум између Владе  Републике Србије и Владе Руске Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији. Потписан 19. октобра 2019, ратификован 24. јануара 2020. године.

 

С

47. Споразум о заштити и очувању одређених културних добара између Владе СЦГ и Владе СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. Потписан 2004.г. На снази.

- Споразум између Владе Србије и Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити и очувању

одређених културних добара. Потписан 24. септембра 2004.године, ратификован  21. марта 2005. године. На снази.

48. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1996.г. На снази.

49. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СИРИЈСКЕ АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1974.г. На снази.

- Програм културне сарадње између Владе СРЈ и Сиријске Арапске Републике за период 2002-2004. године На снази, до потписивања новог.

50. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 23. марта 2001. године. На снази.

- Програм сарадње између Савезне владе СРЈ и Владе Републике Словеније у области културе и образовања за 2002-2005.г. Потписан 20. новембра 2002. године.

- Програм сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Словеније за период 2017-2021. године. Потписан 24. октобра 2016. године. На снази.

- Писмо о намерaма између  Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Словеније (у области филмског стваралаштва). Потписан 1. фебруара 2018. године.

 

 

Т

51. Културна конвенција између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ТУНИС. Потписана 1962.г. На снази.

- Програм сарадње између Владе Р. Србије и Владе Републике Тунис у области образовања, науке, културе и спорта за 2014, 2015. и 2016. год. Потписан 5. марта 2014. године.  

52. Споразум између Савезне владе СРЈ и РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002.г. На снази.

- Протокол о сарадњи у области културе између Министарства културе Републике Србије и Министарства културе и туризма Републике Турске. Потписан 19. фебруара 2009. године. На снази.

- Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Парног купатила Браће Крсмановић у Београду. Потписан 09. октобра 2017. године. На снази.

- Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Бајракли џамије у Београду. Потписан 09. октобра 2017. године. На снази.

 

У

53. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Кабинета министара УКРАЈИНЕ. Потписан 1996.г. На снази.

- Програм сарадње у области културе између Министарства културе и  информисања Републике Србије и Министарства културе УКРАЈИНЕ. Потписан  2013.г. 

 

Ф

54. Споразум о сарадњи између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ ФИНСКЕ на пољу културе, науке и сродним пољима. Потписан 1973.г. На снази.

55. Културни споразум између Владе СФРЈ и Владе ФРАНЦУСКЕ.  Потписан 1964.г. На снази.

- Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе РС и Владе Републике Француске. Потписан 8. априла 2011. године.

- Споразум о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске. Потписан 15. јула 2019.године. У процесу ратификације.

 

Х

56. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ. Потписан 1966.г. На снази.

57. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ о сарадњи у области културе и образовања.  Потписан 23. априла 2002. године. На снази.

 

Ц

58. Споразум о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе ЦРНЕ ГОРЕ. Потписан 2008. године. На снази.

 

Ч

59. Конвенција о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ЧИЛЕ. Потписана 1958.г. На снази.

 

Ш  

60. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и науке између Савета министара СЦГ и Владе КРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ. Потписан 2003.г. На снази.

61. Споразум о сарадњи између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ ШРИ ЛАНКЕ у области просвете и културе. Потписан 1979. На снази

 

 

МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

 

62. СПОРАЗУМ између ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ и Републике Србије о учешћу Републике Србије у „Креативној Европи“: програм Уније за културни и креативни сектор. Потписан 19. јуна 2014. године. На снази.

 

63. МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ између ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ у Р. Србији и Министарства културе и информисања Р. Србије и Народне библиотеке Србије. Потписан 14. јула 2014. године. На снази.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic