Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

У Сектору за међународне односе и европске интеграције у области културе обављају се послови који се односе на: праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области културе; учествовање у припреми и спровођењу међународних уговора, споразума и конвенција, међународних билатералних и мултилатералних програма сарадње и других аката у области културе; подстицање међународне сарадње из делокруга Министарства; праћење и иницирање међународних културних манифестација у области савременог стваралаштва и креативних индустрија као и културног наслеђа; праћење рада и координација програма културних центара Републике Србије у иностранству; иницирање и спровођење стратешких пројеката представљања културе Републике Србије у иностранству, у циљу спровођења јавне и културне дипломатије;сарадњу са међународним организацијама, регионалним иницијативама и мрежама; предлагање и реализацију програма за прикупљање и распоређивање међународне помоћи, праћење њиховог остваривања посебно у складу са програмима Унеска и Савета Европе; све процесе на пољу европских интеграција Републике Србије у области културе; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координацију активности неопходне за обезбеђивање потребног националног суфинасирања ЕУ пројеката у области културе; сарадњу и учешће у раду међународних глобалних и регионалних организација у области културе, а нарочито у међувладиним организацијама у којима Република Србија има статус земље - чланице; израду планова, програма и извештаја о раду; давање мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације; усаглашавање са међународним стандардима и препорукама из области културе; припремање предлога основе за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и скуповима; спровођење јавних конкурса у области међународне сарадње; као и друге послове из надлежности Сектора.

 

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic