Организациона структура

 

На снази је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству културе и информисања бр. 110-00-8/2019-07 од 14. марта 2019. год. који је, Закључком Владе 05 бр.  110-4276/2019 од 03. маја 2019. године, ступио на снагу 14. маја 2019. године

Унутрашње уређење Министарства

У Министарству се образују следеће основне унутрашње јединице::

  • Сектор за културно наслеђе
  • Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије
  • Сектор за информисање и медије
  • Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
  • Сектор за дигитализазију  културног наслеђа и савременог стваралаштва 
  • Сектор за економско-финансијске послове

У Министарству се као посебнe унутрашњe јединицe образују:

У Министарству се као ужа унутрашња јединица изван састава сектора и Секретаријата Министарства образује:

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic