Помоћници министра


Асја Драча Мунтеан | Помоћник за међународну сарадњу

Рођена 1978. године у Београду. Завршила је V београдску гимназију и дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду – Одсек за историју уметности. Тренутно завршава Мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду – Међународна политика: Студије мира.

Од 2004. године је запослена у Министарству културе у Сектору за међународне односе и европске интеграције прво као виши стручни сараник  за развој сарадње са међународним организацијама, затим као саветник  задужен за европске интеграције. У периоду од 2008. до 2009.године била је Руководилац Групе за мултилатералну културну сарадњу. Од 2009. године је на месту самосталног саветника за међународну сарадњу и развојне пројекте. За помоћника министра за међународне односе и европске интеграције постављена је у мају 2014. године.

Професионално искуство:

 • Национални координтор Савета министара културе Југоисточне Европе од 2008. године и била је коорднинатор председавања Србије у 2012. години;
 • Председавајући у Радној групи за културу и друштво Регионалног савета за сарадњу;
 • Национални координатор „Регионалног програма за рехабилитацију наслеђа Југоисточне Европе“ Савета Европе у оквиру којег су остварене многобројне донације за споменике културе од Европске комисије (Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу. Суваче у Кикинди, археолошких локалитета Гамзиград и Јустиниана Прима).
 • Као регионални експерт Савета Европе за анализу стања у области културног наслеђа у Србији (2013);
 • Члан делегације Србије при Међународној алијанси за сећање на холокауст где је задужена за Унесков регионални пројекат „Обнова сталне поставке у Државном музеју Аушвиц – Биркенау у Пољској“;
 • Представник Србије и координатор председавања Србије Регионалном Унесковом иницијативом „Мост ка заједничкој будућности“ као и  учесник у организацији IX Унесковог Самита шефова држава Југоисточне Европе у области културе 2011. године;
 • Иницирала потврђивање међународних конвенција и увођењe свeтских и европских стандарда у области културе и то: Европске конвенцијe о заштити археолошког наслеђа Савета Европе; Оквирнe конвенцијe о вредности културног наслеђа за друштво Савета Европе kao и Унескове конвенцијe о очувању нематеријалог културног наслеђа.
 • Иницијатор приступања Србије Проширном парцијалног споразуму Савета Европе о путевима културе (2012) и задужена за координацију споразума;
 • Известилац за културу и члан преговарачке групе за поглавље 26 – Образовање и култура;
 • Учествовала у преговорима за закључивање многобројниh билатерaлних спорaзума, програма и мемораднума о сарадњи у области културе и уметности као и у реализацији истих.

Стручно усавршавање:

 • British Council, Edinburgh: Managing World Heritage Sities (2008)
 • Clingendael: Diplomatic Training (2006)
 • Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole – Pravo i procedure Evropske unije (2006)
 • Cabinet Office Her Majestys Goverment, United Kingdom: Consolidating Consultacy Skills (2005)

Говори енглески и шведски језик, а служи се, француским и италијанским језиком.

Удата.

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic