Помоћници министра


Дејан Масликовић | Помоћник за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

Рођен је 1971. године у Београду. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду. Магистрирао је на Универзитету уметности у Београду, одсек: “Интеркултуралност, менаџмент уметности и медијације на  Балкану“ под  покровитељством UNESCO-a и CEI-a, 2010. године. На истом Универзитету докторира 2016. године, са темом „Капацитет дигиталне  технологије за развој инклузивног друштва“.

Од 2002. до 2004. године  радио је у Агенцији за развој културе Владе Републике Србије као координатор за међународну сарадњу, развојни програм и промоцију културе у земљи и иностранству, коодинатор за реформу државне управе. 2004. и 2005. године био је саветник у Кабинету министра културе за односе са јавношћу и регионалну сарадњу. Од 2005. до 2007. године био је шеф кабинета министра културе. Од 2007. до 2016. године ради као помоћник управника послова САНУ.

Учествује на конференцијама: „Интеркултурални дијалог“, Гранада 2005; Организатор и учесник Експертског састанка за формирање Савета министара културе Балкана, и члан Радне групе за припрему и координацију послова за потписивање Повеље Савета, Тирана, Београд, Копенхаген 2004-2005; Организатор и учесник конференције „Укључивање ОСИ у рад институција културе, Етнографски музеј, 2005; “Контекст инвалидности- укључивање особа са инвалидитетом у културни живот“, Колчестер, Велика Британија, 2005. студијски боравак; „Форум Београд“, Културна политика у контексту европских интеграција, Београд, 2007; „АССU“ конференција „Приступачност институција културе“, Атина-излагање; „Културно наслеђе без баријера“, конференција, Сарајево, 2014, 2016; Глобализација-ризици и предности, Београд, 2016; Линц-међународна конференција – Употреба ИКТ у образовању и многе друге.         

Аутор и организатор тактилне изложбе „У додиру са антиком“, Народни музеј, 2005. Приређивач приручника „Култура једнакости“ са групом аутора, српског издања „Disability Portfolio“, два издања, 2006 и 2008. Био је председник УО Културног центра Београда. Председник комисије за доделу Награда Града Београда за догађај од изузетног значаја за Београд 2014-2016. Члан је УО фондације манастира Жича „Наслеђе“. Био је представник Министарства културе у Управном одбору Фондације за решавање стамбених проблема младих научних и уметночких радника Универзитета у Београду 2004-2007. Члан Привременог радног тела Владе за израду Акционог плана за МО „Франкофонија“2005. Био је члан Радне групе за културну сарадњу и техничку помоћ Министарству културе Републике Српске 2005-2006. Координатор Министарства културе у Савету министара културе Југоисточне Европе 2004-2007. Био је члан интер-секторске радне групе за европске интеграције 2005-2007 и  интер-секторске радне групе за дигитализацију 2006-2007.

Похађао је тренингe професионалних вештина у организацији Америчког института за мир и Агенције за унапређење државне управе; семинаре „Односи са јавношћу“, Канцеларије за сарадњу са медијима Владе, побољшање пословања у установама културе у организацији Програма за развој Уједуњених Нација и Јединице за реструктурирање предузећа при Министарству финансија и економије; семинар „Управљање пројектима“ у организацији Агенције за унапређење државне управе и UNDP-a; двогодишња обука за координатора реформе  државне управе у организацији CMPS-a, DFID-a и  Агенције за унапређење државне управе.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Библиографија:

1. Kadijevich M.DJ., Odovic, G.,  Maslikovic, D. (2016). Using ICT and Quality of Life: Comparing Persons with and Without Disabilities. Springier    

2. Masliković, D., Томић, Б. (2015). Pristupačnost arheoloških lokaliteta osobama sa invaliditetom. Starinar : Srpskog arheološkog društva / удк  364-787.52-056.26 902.2(497.11)

3. Масликовић, Д. (2015). Елементи за имплементацију инклузивности. Часопис Култура , Завод за проучавање културног развитка 364-786/ -787 316.614-056.26/.36

4. “Култура једнакости” са групом аутора, српско издања “Disability Portfolio”, два издања, 2006 и 2008

 5. Maslikovic, D.(2014) Аkademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 Beograd : Institut tehničkih nauka SANU

6. Bresk-Botije, Ž., Gujet, S., Gavrilović, E., Masliković, D., Šiftar, D., Ilić, V., Stojković, J. (2006). U dodiru s antikom. Ministarstvo kulture Republike Srbije : Narodni muzej, 2006 (Beograd : Zagorac) 069-056.262(44)(083.824), 730.032(37/38)(083.824)

7. Manastir Žiča : izložba u Moskvi : autori [izložbe] Manastir Žiča, Dejan Masliković /[autori tekstova Branislav Todić, Dragan Drašković, Marina Lukić Cvetić ; prevod Ivan i Jelena Nedić ;(2015) манастир Жича (Интерклима Краљево), 271.222 (497.11)-523.6 (083.824) 271.222 (497.11)-9(083.824)

 8. Масликовић, Д., (2015). Дигитализација културне баштине- инклузивни    процес. Математички институт САНУ, http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2015/NCD2015BookOfAbstracts.pdf

9. Масликовић Д. (2015). Улога информационе и комуникационе технологије у развоју инклузивног друштва. Проформа, Београд (Типографик)

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic