Секретар

Игор Јовичић | Секретар Министарства

Рођен је 16. фебруара 1964. године у Загребу, где је завршио основну школу и Пету гимназију.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Загребу 1989. године на тему „Уговор о зајму“ и стекао звање Мастер права. Положио је правосудни испит 1996. године у Београду.

Професионално искуство

 • oд јануара 2013. до септембра 2013. године уредник за друштвену, економску и правну групу предмета, уједно  и помоћник директора правног сектора и људских ресурса за комерцијалне послове у ЈП Завод за уџбенике;
 • од  јуна 2007. до јула 2012. на позицији државног секретара Министарства одбране Републике Србије ( задужен за координирање законодавне и нормативне делатности из надлежности Министарства одбране и послова који се односе на кадровска питања, социјално и пензионо осигурање, борачку и инвалидску заштиту, стамбено обезбеђивање, школовање и усавршавање кадра у Министарству и Војсци Србије, војну радну и материјалну обавезу, демократску и цивилну контролу, верску службу, синдикално организовање професионалних припадника Војске Србије, заштиту тајности података о личности).

Обављао дужност:

 • члана Комисије за одликовања председника Републике,
 • члана Националног савета за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом у Хагу,
 • члана Савета за дијаспору Републике Србије
 • председника Савета Војне академије,
 • Председника Кадровске комисије Министарства одбране,
 • члана Савета за планирање одбране и
 • члана Савета за научно истраживачку делатност Министарства одбране Републике Србије,

Представљао Републику Србију и учествовао на међународним скуповима и сусретима из области ангажовања;

 • од 2006. до 2007. шеф Кабинета генералног директора ДДОР ''Нови Сад'' а.д.о;
 • од 2003. до 2006. генерални секретар Савета министара;
 • од 2000. до 2003. заменик генералног секретара Савезне владе (послови припремања и организовања седница Савезне владе, те други послови утврђени Пословником Савезне владе);
 • од 1997. до 2000. савезни управни инспектор, Савезно министарство правде, (надзор над законитошћу аката и законитошћу рада савезних органа управе, инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области државне управе и радних односа, поступака у остваривању права грађана пред савезним органима и прописа о канцеларијском пословању и вођењу евиденција);
 • од 1994. до 1997. секретар мешовитог деоничарског друштва ''ПКБ Биопак'', Београд;
 • од 1994. виши стручни сарадник за уговоре и споразуме у сектору за правне и опште послове ПКБ Корпорације, Београд;
 • од 1993. до 1994. секретар предузећа ''ПКБ Безбедност'' Београд;
 • од 1992. до 1993. стручни сарадник у одељењу за правне послове ПКБ Корпорације, Београд;
 • од 1991. до 1992. адвокатски приправник;
 • од 1989. до 1991. судијски приправник Окружног суда у Загребу.

Додатно усавршавање:

 • Ecole Nationale d' administration, Republique Francaise: Јавна управа и управљање људским ресурсима, Београд – Париз, октобар 2005 – јун 2006. године;
 • US Department of State, USA: Одговорност у државној управи и пословању, САД, септембар 2004. године;
 • British Association For Central and Eastern Europe: Форум за Нову Србију, Интеграција избеглица, Лондон, јули 2002. године;
 • Венецијанска комисија, Савет Европе: Контрола извршне власти: судска, парламентарна и омбудсман, Трст, септембар 2001. године.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.
 

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic