Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

У Сектору за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва обављају се послови који се односе на: координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу; координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре, која као изразито важну има компоненту заштите културног наслеђа у надлежности Владе Републике Србије; спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт

Образац за наративни извештај о реализацији финансирних или суфинансираних пројеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији

Образац за финансијски извештај о реализацији реализацији финансирних или суфинансираних пројеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији  

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic