Sekretarijat Ministarstva

Igor Jovičić
v.d. sekretar Ministarstva
Kontakt osoba: Daniela Oštir
telefon: 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

Odeljenje za opšte-pravne i poslove javnih nabavki

Vukica Kilibarda
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: 3345 557
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Jelena Jovanović
samostalni savetnik
pravni poslovi i saradnja sa Državnim pravobranilištvom
telefon: 3345 557
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

Nikola Šeatović
savetnik
statusna pitanja ustanova kulture i reprezentativna udruženja u kulturi
telefon: 292 7878
nikola.seatovic@kultura.gov.rs

Grupa za upravljanje kadrovima i informacije od javnog značaja  

Marina Šinko
savetnik
koordinator za pristup informacijama od javnog značaja i interno i eksterno informisanje 
telefon: 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs

Bojana Bosnić
referent
personalni poslovi i evidencija kadrova
telefon: 3345 694
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Grupa za javne nabavke nabavke i elektronsko poslovanje

Vladimir Kojičin
savetnik
rukovodilac Grupe 
telefon: 3345 701
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

Predrag Rusalin
savetnik
Elektronsko poslovanje 
telefon: 3345 694
predrag.rusalin@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic