Sektor za kulturno nasleđe

Danijela Vanušić
pomoćnik ministra
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

kontakt osoba: Jovana Milojković
telefon: 3398-514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Olivera Marković
viši savetnik
integralna zaštita kulturnog nasleđa            
telefon: 3398 423
olivera.markovic@kultura.gov.rs

Predrag Blagojević
viši savetnik
pravni poslovi u kulturi
telefon: 3345 701
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Tatjana Bojić Jurić
samostalni savetnik
normativni poslovi u oblasti kulturnog nasleđa
telefon: 3398-025
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

Jelena Jovanović
savetnik
011/3398-423
jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Odsek za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbine i fondacije

Vesna Maricki Ostojić
viši savetnik
šef Odseka 
telefon: 3398 936
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

Aleksandra Fulgosi
savetnik
zaštita arhitektonskog nasleđa
telefon: 3398 025
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

Olivera Ignjatović
samostalni savetnik
zaštita arheološkog nasleđa
telefon: 3398 027
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Vanja Vulević
samostalni savetnik
zadužbine i fondacije, saradnja sa savetima nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva
telefon: 3345 701
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Miloš Gajić
savetnik
zaštita kulturnog nasleđa srskog porekla u inostranstvu
telefon: 3398 423
milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu pokretnih kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

Vanja Marković
samostalni savetnik
rukovodilac 
telefon: 3398 027
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

mr Sanja Grujičić-Cupać
savetnik
muzejska delatnost
telefon: 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Nevenka Mihajlović
savetnik
arhivska delatnost, delatnost zaštite filmske građe i nematerijalnog kulturnog nasleđa
telefon: 3398-936
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic