Izazovi i šanse sektora kulture

Datum: 2013-09-13

Međunarodna konferencija 'YUropa', u organizaciji Tačke kulturnog kontakta Srbije, pokrenula je širok spektar pitanja - od mogućnosti saradnje balkanskih i arapskih zemalja, kojima je bio posvećen u celini prvi dan skupa, kao i izazova sa kojima se susreću postkofliktna područja, preko posledica globalne finansijske krize u kulturi, novih trendova kulturne politike na nivou Evropske unije, nagomilanih nerešenih problema u zemljama u tranziciji, sa kojima se posebno suočava marginalizovani civilni sektor, do primera dobre prakse pojedinih zemalja u regionu, poput Hrvatske.

Svojevrsna poruka izlaganja i diskusije odnosi se na potrebu proaktivnog odnosa prema problemima i izazovima, koji bi doprineo stabilizovanju delovanja i obezbeđivanju održivog razvoja, ali i iskorišćavanju brojnih šansi za saradnju u sektoru kulture, kao i promeni globalnog imidža zemalja u regionu.

I poruka organizatora - Kancelarije TKK pri Ministarstvu kulture i informisanja Srbije, jeste da profesionalci u sektoru kulture i medija treba da imaju aktivnu ulogu u pružanju odgovora na pitanje zašto je kultura važna za društvo i zašto ne sme biti marginalizovana, kako bi se stvorila pozitivna klima u javnosti koja bi uticala na odluku Vlade Srbije o potpisivanju novog Memoranduma o razumevanju sa Evropskom komisijom, kao uslovom za učešće u programu “Kreativna Evropa” koji zamenjuje “Kulturu 2007-2013”.

http://www.seecult.org/vest/izazovi-i-sanse-sektora-kulture

http://www.seecult.org/vest/izazovi-i-sanse-sektora-kulture


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic