Ministarstvo kulture o situaciji u Narodnom pozorištu

Datum: 2014-03-06

BEOGRAD - Ministarstvo kulture i informisanja veoma je zabrinuto zbog štrajka honorarno angažovanih umetnika Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, ali odbija da bude deo spora zmeđu umetnika i vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta, na šta je insinuirao deo polemike između dve strane.

Prvo, netačna je tvrdnja da je v.d. upravnika svojim dopisima blagovremeno upozoravao Ministarstvo o navodnim finansijskim teškoćama Narodnog pozorišta. Od početka godine Ministarstvo je primilo samo jedan dopis v.d. upravnika u kome se zahteva da za predsednika Upravnog odbora bude imenovan zamenik direktora Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa verskim zajednicama Bratislav Petković, navodi se u saopštenju ministarstva.

Drugo, netačno je, kako se tvrdi, da nacionalni teatar iz budžeta ove godine nije dobio ni dinar. Preko Ministarstva je od 1. januara do 5. marta ove godine Narodnom pozorištu doznačeno ukupno 152.710.427 dinara. Narednih dana trebalo bi da bude doznačeno još oko 60 miliona dinara, što će ukupno biti više od 200 miliona dinara. Ukupan ovogodišnji budžet opredeljen za Narodno pozorište, zajedno sa novcem za aktivnosti povodom obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, premašuje iznos od milijardu dinara, čime će sredstva izdvojena za tu instituciju biti uvećana za više od pet odsto u odnosu na prethodnu godinu. 

Osim što ima evidenciju o prilivu novca, v.d. upravnika posedovao je pre početka ove budžetske godine i zvaničnu informaciju Ministarstva o godišnjem iznosu sredstava namenjenih radu nacionalnog teatra.

Treće, sredstva za baletsku predstavu “Krcko Oraščić”, koju pominju baletski umetnici u svom saopštenju, prebačena su na račun Narodnog pozorišta unapred i u celosti još u decembru prošle godine te je Ministarstvo utoliko začuđenije da im do sada nisu isplaćeni honorari. Četvrto, netačno je da Ministarstvo nije potpisalo godišnje ugovore sa ustanovama kulture. To je sa Narodnim pozorištem učinjeno 3. marta ove godine, što ne predstavlja nikakvo kašnjenje, budući da je uobičajeno vreme za potpisivanje godišnjih ugovora sa ustanovama kulture period od kraja februara do početka aprila. 

Zbog svega toga, apostrofiranje Ministarstva kulture i informisanja kao aktera i uzroka spora između umetnika i menadžmenta Narodnog pozorišta ne samo da predstavlja grubu neistinu već je i nedostojan pokušaj manipulacije umetnicima i javnošću. 

Umesto toga, zabrinuto za vođenje te ustanove kulture i upozoravajući na mogućnost problema koji se događaju, Ministarstvo je blagovremeno preduzelo sledeće mere:
1. Zbog indicija o propustima u oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja, 3. marta je u nacionalni teatar uputilo tim stručnjaka koji će izvršiti vanrednu reviziju njegovog poslovanja; 
2. Zbog višemesečne institucionalne krize proistekle iz tri neuspela javna konkursa za izbor upravnika nacionalnog teatra, Ministarstvo je još krajem prošle godine javno pozvalo članove Upravnog odbora i v.d. upravnika te ustanove kulture da podnesu ostavke, demonstrirajući svest o sopstvenoj odgovornosti;
3. Pošto su v.d. upravnika i deo Upravnog odbora ignorisali taj poziv, Ministarstvo je, postupajući u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, uputilo sredinom januara inicijativu Vladi Republike Srbije za razrešenje Upravnog odbora i v.d. upravnika kao i za imenovanje novih.

Ministarstvo će nastaviti da sa povećanom pažnjom prati događanja u Narodnom pozorištu, uvereno da je načelo govorenja istine, a ne manipulacija javnošću, prvi korak ka prevladavanju postojećih problema, navodi se u saopštenju.

http://www.tanjug.rs/novosti1/120083/ministarstvo-kulture-o-situaciji-u-narodnom-pozoristu.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic