Putokazi za čarolije istorije

Datum: 2013-07-28

U Narodnom muzeju predstavljene su knjige za decu "Mali Veliki Konstantin" i "Čarolije Rimske istorije", koje će omogućiti deci da ne uče istoriju s mukom, već da zavole prošlost svoje zemlje.
 
Povodom obeležavanja 1.700 godina Milanskog edikta, u Narodnom muzeju u Beogradu predstavljene su knjige za decu "Mali Veliki Konstantin" i "Čarolije Rimske istorije".
 
Knjiga "Mali Veliki Konstantin" govori o Konstantinovom detinjstvu, njemu kao vojskovođi, vladaru i zaštitniku hrišćana. Prati izložbu u Narodnom muzeju. U osnovi publikacije su tekstovi o izloženim eksponatima sa područja Srbije, koji se dotiču Konstantinove epohe.
 
Koautorka knjige i kustos Narodnog muzeja Eliana Gavrilović kaže da je njen zadatak bio da prilagodi obimnu literaturu potrebama projekta.
 
"Moj zadatak je bio da svu tu građu koja je zaista obimna učinim na neki način prijemčivim za vrstu materijala koja je ovde bila potrebna Jasminki da je na neki način obradi, strukturira i prilagodi pre svega deci", rekla je Gavrilovićeva.
 
Koautorka knjige Jasminka Petrović kaže da novinu u knjizi predstavljaju strelice koje deci omogućavaju lakše snalaženje.
 
"Ono što sam se trudila da bude kreativno jesu te neke strelice koje se provlače kroz knjigu, da deca imaju mogućnost da ukoliko su nešto zaboravila mogu da se vrate na početak i ako su nestrpljiva da saznaju šta će biti, da pogledaju kasnije", rekla je Petrovićeva i istakla da je to i asocijacija "na neke buduće elektronske knjige gde će deca putem miša moći lakše da uče".
 
Knjiga pesama "Čarolije Rimske istorije" nastala je s namerom da deca ne uče istoriju s mukom, već da na drugačiji način zavole prošlost svoje zemlje.
 
Autor knjige Dragan Jacanović kaže da je u stihove uneo faktografske podatke, kako bi deca lakše savladala gradivo.
 
"Ja sam kroz lagane stihove utkao u svaku od pesama neke od faktografskih podataka, kao što je, na primer, da je Jelena majka Konstantinova ili da je Konstantin rođen u Nišu", rekao je Jacanović.
 
U okviru Dečjeg kluba beogradskog Narodnog muzeja, svake druge subote tokom leta, održavaju se radionice posvećene Konstantinu Velikom.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/1367222/Putoka


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic