UO Beogradske filharmonije raspisao konkurs za direktora

Datum: 2014-01-17

EOGRAD - Upravni odbor Beogradske filharmonije raspisao je danas javni konkurs za direktora Beogradske filharmonije i pozvao zainteresovane da se prijave jer će imati priliku da pokažu da su najbolji kandidati za direktora složenog kolektiva od 115 zaposlenih.

U skladu sa preporukom ministarstva kulture i informisanja UO je danas održao konferenciju za novinare na kojoj je upoznao sa izbornom procedurom koja će, kako su najavili, u svim delovima biti javna.

Konkurs je objavljen u listu "Politika" i rok za podnošenje prijava je 18.februar do 16 sati kada ćemo otvoriti sve prijave i upoznati javnost, kazala je v.d. predsednika UO Ana Trbović.

Za direktora Bf mogu konkurisati isključivo diplomirani muzički umetnici sa visokom stručnom spremom fakulteta muzičke umetnosti. Obavezan uslov konkursa je najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti kulture, aktivno znanje jednog jezika, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela, državljanstvo Srbije i opšta zdravstvena sposobnost.

Prilikom izbora kandidata UO će ceniti poznavanje poslovanja muzičkih odnosno ostalih ustanova kulture, iskustvo na rukovodećim poslovima u oblasti kulture i kvalitet predloženog programa.

U odnosu na ostale institucije kulture u kojima je direktor biran u javnom procesu u skladu sa preporukom ministarstva kulture, UO Beogradske filharmonije dobro se pripremio za izbor direktora, postavio je jasne uslove po kojima će ocenjivati programe kandidata.

Ti uslovi su objavljeni na sajtu Bf tako da će svaki kandidat popunjavanjem obrasca dati svoj predlog programa rada i razvoja Beogradske filharmonije koji će biti merljiv istim parametrima.

Programi svih kandidata bez imena biće objavljeni na sajtu Bf i dostupni javnosti i pre svega zaposlenima koji će se u anonimnoj anketi izjasniti o najboljem programu.

Članovi UO Trbović, Zoran Sekulić i Aleksandar Latković iz redova zaposlenih na današnjoj konferenciji za novinare najavili su da će svaka etapa izbornog procesa biti javna i da će svi zainteresovani imati ravnopravne šanse da pokažu da su upravo oni najkvalitetniji kandidati.
 

http://www.tanjug.rs/novosti1/113499/uo-beogradske-filharmonije-raspisao-konkurs-za-direktora.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic