Međunarodna dokumenta

MEĐUNARODNE KONVENCIJE

 

Potvrđene međunarodne konvencije:

Savet Evrope

 1. Evropska konvencija o kulturi (Pariz, 1954);
 2. Konvencija o zaštiti evropskog arhitektonskog blaga (Granada, 1985);
 3. Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji (Strazbur, 1989);
 4. Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa (Valeta, 1992);
 5. Evropska konvencija o kinematografskoj koprodukciji (Strazbur,1992);
 6. Konvencija  Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) (Roterdam, 2017);
 7. Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kultunog nasleđa za društvo (Faro, 2005);
 8. Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa, (Strazbur, 2001).

 

UNESKO

9.   Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954);

 1. Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970);

       11. Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972);

 1. Zakon o ratifikaciji Protokola uz sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera;

13. Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (Pariz, 2003);

14. Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005).

 

Međunarodne konvencije kojima treba pristupiti:

15.Konvencija o ukradenim ili ilegalno izvezenim predmetima od kulturnog značaja UNIDROIT,(Rim, 1995);

 1. Konvencija o zaštiti podvodnog kulturnog nasleđa, (Pariz, 2001);

 

 

 

 

POTPISANI MEĐUDRŽAVNI BILATERALNI UGOVORI U OBLASTI KULTURE

 

 A

 1. Sporazum o naučnoj,  prosvetnoj i kulturnoj saradnji između SFRJ i NSR ALBANIJE.  Potpisan 1988.g. Na snazi.
 • Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021. Potpisan 22. februara 2017. godine. Na snazi.
 1. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade DNR ALŽIRA. Potpisan 1964.g. Na snazi.
 • Program saradnje u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžira za 2011, 2012. i 2013. godinu. Potpisan 17. decembra 2010. godine.
 • Program saradnje u oblasti kulture između Vlade R. Srbije i Vlade DNR Alžira za 2016, 2017. i 2018. godinu. Potpisan 17. maja 2016. godine.
 1. Sporazum o kulturnoj saradnji između SIV  Skupštine SFRJ i Vlade REPUBLIKE ARGENTINE.

        Potpisan 1987.g. Van snage.

        Sporazum o saradnji u oblasti kulture i obtazovanja između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine. Potpisan 26. novembra 2014. godine. Na snazi.

4.    Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade AUSTRALIJE. Potpisan 1976.g. Na snazi.

5.    Sporazum o saradnji na području kulture, nauke i prosvete između SFRJ i REPUBLIKE  

       AUSTRIJE.  Potpisan 1972.g. Na snazi.

 • Program u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Republike Srbije i Republike Austrije

za period 2015-2019. godine. Potpisan 12. maja 2015. godine. Van snage.

 1. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade REPUBLIKE AZERBEJDŽAN o saradnji u oblasti kulture. Potpisan  2011.g. Na snazi.

 

B

7. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i KRALJEVINE BELGIJE. Potpisan 1957.g. Na snazi.

8. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE BELORUSIJE. Potpisan 1996.g. Na snazi.

-  Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture R. BELORUSIJE za period 2012-2017. god.  Potpisan 2012. g. Na snazi.

-  Memorandum između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva informacija R. BELORUSIJE o saradnji u oblasti informisanja i izdavaštva. Potpisan 12. marta 2013. godine. Na snazi.

9. Sporazum između Vlade R. Srbije i Saveta ministara BOSNE I HERCEGOVINE u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 2010.g. Na snazi.  

- Memorandum o kulturnoj saradnji Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture REPUBLIKE SRPSKE.  Potpisan 2014.g. Van snage.

- Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za period 2017- 2021. godine. Potpisan 2017. godine. Na snazi, do potpisivanja novog.

10. Kulturna konvencija između FNRJ i SJEDINJENIH DRŽAVA BRAZILA. Potpisana 1962.g.Na snazi.

11. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR BUGARSKE. Potpisan 1956.g. Na snazi.

 

V

12. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva VELIKE BRITANIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002.g. Na snazi.

- Memorandum o saradnji u periodu 2015-2016. godine, između Ministarstva kulture i informisanja i Britanskog saveta. Potpisan 2. juna 2015. godine.

 

G

13. Sporazum o saradnji u oblasti nauke i kulture između FNRJ i Kraljevine GRČKE. Potpisan 1959.g. Na snazi.

- Program saradnje između Savezne vlade SRJ i Vlade R.Grčke u oblasti obrazovanja i kulture za 2002, 2003. i 2004.g. Van snage.

- Memorandum o razumevanju u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke, za period 2017-2021. godine. Potpisan 13. jula 2017. godine. Na snazi.

 

E

14. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE ESTONIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2002. g. Na snazi.

Sporazum o saradnji u oblasti kulture, prosvete i sporta između Saveta ministara SCG i Vlade ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT.

Potpisan 2005.g.  Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Vlade R. Srbije i Vlade Arapske Republike EGIPAT za 2010-2013. g.

I

15. Sporazum o kulturnoj, prosvetnoj i naučnoj saradnji između Savezne vlade SRJ i Vlade DRŽAVE IZRAEL. Potpisan 1998.g. Na snazi.

16. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE INDIJE.  Potpisan 2002.g.  

- Sporazum između Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija. Potpisan 3. maja 2018. godine. Na snazi.

17. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE INDONEZIJE. Potpisan 1959.g. Na snazi.

18. Konvencija o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE IRAK.  Potpisan 1959.g. Na snazi.

19. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Carstva IRANA o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisan 1963.g. Na snazi.

- Program saradnje između Vlade R. Srbije i Vlade Islamske Republike Iran u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, omladine i sporta za period 2016-2019 (1395-1398). Potpisan 24. oktobra. 2016. godine. Na snazi. Automatski prodzžen na tri godine, do 2022. godine.

 

20. Kulturni sporazum između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE ITALIJE.  Potpisan 1960.g. Na snazi. 

- Sporazum o saradnji u oblasti ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja između Republike Srbije i Regije Veneto. Zaključen 4. oktobra 2018. godine. Automatski se produžava na joše 5 godina, do 2028. godine.

 

J

21. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i JAPANA.  Potpisan 1968.g. Na snazi.

22. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE JERMENIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2001.g. Na snazi.

23. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDANA. Potpisan 1977.g. Na snazi.

 

K

24. Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade DRŽAVE KATAR. Potpisan  7. novembra 2016. godine. Na snazi, do 2020. Automatski se produžava.

25. Konvencija o saradnji na polju kulture, obrazovanja i nauke između SFRJ i Republike Kenije, potpisana 1972. godine.

26. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR KINE.  Potpisan 1957.g. Na snazi.  

- Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture NR KINE za period 2013-2016. god. Potpisan  2013.g.

- Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara. Potpisan 2014. godine. Na snazi.

- Protokol o saradnji u oblasti prevodilaštva između MKI Srbije i Državna uprave za štampu, izdavaštvo,  radio, film, i televiziju NR Kine. Potpisan 19. feb. 2014.

- Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Narodne Republike Kine potpisan je za period 2017-2020. godine. Potpisan 18. juna 2016. g. Na snazi.

- Memorandum o razumevanju između Kancelarije za informisanje Državnog saveta Narodne Republike Kine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije o razmeni i saradnji na prijateljskoj osnovi. Potpisan juna 2016. Na snazi.

- Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Državne uprave za kulturno nasleđe NR Kine o razmenama i saradnji u oblasti kulturnog nasleđa. Potpisan 23. maja 2017. godine. Na snazi.

 

27. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE KIPRA o prosvetnoj, naučnoj, kulturnoj i tehničkoj saradnji.  Potpisan 1969.g. Na snazi.

- Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između Vlade R Srbije i Vlade R. Kipra za 2010, 2011. i 2012.g. Potpisan  2010.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

28. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE KOREJE o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Potpisan 2006.g. Na snazi.

29. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade NDR KOREJE. Potpisan 1974.g. Na snazi.

30. Konvencije o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE KUBE. Potpisana 1960.g. Na snazi. 

- Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između Vlade SRJ i Vlade Republike Kube za period od 1998. do 2000. g. Potpisan 1998.g. Na predlog naše strane produžen do potpisivanja novog.

31. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade DRŽAVE KUVAJT o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisan 1964.g. Na snazi.

- Program saradnje u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt za period od 2017-2019. godine. Potpisan juna 2017. Na snazi.

 

L

32. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade Narodne Demokratske REPUBLIKE LAOS o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 2013.g. Na snazi.

33. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade LIBANSKE REPUBLIKE. Potpisan 1961.g. Na snazi.

34. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE LITVANIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2003. g. Na snazi.

35. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG. Potpisan 1973.g. Na snazi.

 

M

36. Sporazum između Saveta ministara SCG i REPUBLIKE MAĐARSKE u oblasti nauke, kulture, omladine i sporta. Potpisan 2006.g. Na snazi.

- Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske za period od 2015. do 2017. godine potpisan 1. jula 2015. godine.

- Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade  Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2018. do 2020. godine. Potpisan  9. februara 2018. godine. Na snazi.

 

37. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE MAKEDONIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 1997.g. Na snazi.

- Program saradnje iz oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Makedonije za period 2012 - 2014. godine. Potpisan 2012. g.

- Program o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Makedonije za period 2015-2019. godine. Potpisan u Skoplju, 16. februara 2015.  godine. Van snage.

38. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, prosvete, stručnog usavršavanja, komunikacija, omladine i sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade KRALJEVINE MAROKO. Potpisan  2010. godine. Na snazi.

- Program između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti kulture, viskog obrazovanja, naučnog istraživanja, obrazovanja, komunikacija, medija, omladine i sport za 2018., 2019. i 2020. godinu. Potpisano 14. maja 2018. Godine. Na snazi.

39. Ugovor o kulturnoj razmeni između FNRJ i UJEDINJENIH MEKSIČKIH DRAŽAVA.  Potpisan 1960.g. Na snazi.

40. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE MOLDAVIJE o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture. Potpisan 2005.g. Na snazi.

 

N

41. Sporazum o kulturnoj i naučnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SR NEMAČKE. Potpisan 1969. godine. Na snazi.

 

P

42. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE PERUA. Potpisan 1980. godine. Na snazi.

43. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade REPUBLIKE POLJSKE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke. Potpisan 24. oktobra 2013. godine. Na snazi.

- Program kulturno-prosvetne saradnje za 2002-2005.g. Potpisan 2003. godine. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

44. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i PORTUGALSKE REPUBLIKE. Potpisan 1975.godine. Na snazi.

- Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugala u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, sporta i omladine. Potpisan u Beogradu, 18.  marta 2015. godine. Na snazi.

 

R

45. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade RUMUNSKE NARODNE REPUBLIKE. Potpisan 1956. godine. Na snazi.

- Program kulturno-prosvetne saradnje za 1998-2000.g. Potpisan je 1998.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

46. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade RUSKE FEDERACIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta. Potpisan 1995.godine. Na snazi.

- Program saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i omladinske politike između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije za period 2012-2015.god. Potpisan 2012. godine. 

- Program saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta i omladinske politike između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije za period 2019-2021. godine. Na snazi.

 

- Sporazum između Vlade  Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji. Potpisan 19. oktobra 2019, ratifikovan 24. januara 2020. godine.

 

S

47. Sporazum o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara između Vlade SCG i Vlade SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Potpisan 2004.g. Na snazi.

- Sporazum između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju

određenih kulturnih dobara. Potpisan 24. septembra 2004.godine, ratifikovan  21. marta 2005. godine. Na snazi.

48. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade SLOVAČKE REPUBLIKE. Potpisan 1996.g. Na snazi.

49. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE. Potpisan 1974.g. Na snazi.

- Program kulturne saradnje između Vlade SRJ i Sirijske Arapske Republike za period 2002-2004. godine Na snazi, do potpisivanja novog.

50. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE SLOVENIJE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 23. marta 2001. godine. Na snazi.

- Program saradnje između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Slovenije u oblasti kulture i obrazovanja za 2002-2005.g. Potpisan 20. novembra 2002. godine.

- Program saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovenije za period 2017-2021. godine. Potpisan 24. oktobra 2016. godine. Na snazi.

- Pismo o namerama između  Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovenije (u oblasti filmskog stvaralaštva). Potpisan 1. februara 2018. godine.

 

 

T

51. Kulturna konvencija između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE TUNIS. Potpisana 1962.g. Na snazi.

- Program saradnje između Vlade R. Srbije i Vlade Republike Tunis u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2014, 2015. i 2016. god. Potpisan 5. marta 2014. godine.  

52. Sporazum između Savezne vlade SRJ i REPUBLIKE TURSKE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002.g. Na snazi.

- Protokol o saradnji u oblasti kulture između Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva kulture i turizma Republike Turske. Potpisan 19. februara 2009. godine. Na snazi.

- Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Parnog kupatila Braće Krsmanović u Beogradu. Potpisan 09. oktobra 2017. godine. Na snazi.

- Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Bajrakli džamije u Beogradu. Potpisan 09. oktobra 2017. godine. Na snazi.

 

U

53. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Kabineta ministara UKRAJINE. Potpisan 1996.g. Na snazi.

- Program saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture i  informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture UKRAJINE. Potpisan  2013.g. 

 

F

54. Sporazum o saradnji između SFRJ i REPUBLIKE FINSKE na polju kulture, nauke i srodnim poljima. Potpisan 1973.g. Na snazi.

55. Kulturni sporazum između Vlade SFRJ i Vlade FRANCUSKE.  Potpisan 1964.g. Na snazi.

- Sporazum o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade RS i Vlade Republike Francuske. Potpisan 8. aprila 2011. godine.

- Sporazum o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske. Potpisan 15. jula 2019.godine. U procesu ratifikacije.

 

H

56. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i KRALJEVINE HOLANDIJE. Potpisan 1966.g. Na snazi.

57. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE HRVATSKE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja.  Potpisan 23. aprila 2002. godine. Na snazi.

 

C

58. Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade CRNE GORE. Potpisan 2008. godine. Na snazi.

 

Č

59. Konvencija o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE ČILE. Potpisana 1958.g. Na snazi.

 

Š  

60. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Saveta ministara SCG i Vlade KRALJEVINE ŠPANIJE. Potpisan 2003.g. Na snazi.

61. Sporazum o saradnji između SFRJ i REPUBLIKE ŠRI LANKE u oblasti prosvete i kulture. Potpisan 1979. Na snazi

 

 

MULTILATERALNA SARADNJA – MEĐUNARODNI UGOVORI U OBLASTI KULTURE  

 

62. SPORAZUM između EVROPSKE UNIJE i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi“: program Unije za kulturni i kreativni sektor. Potpisan 19. juna 2014. godine. Na snazi.

 

63. MEMORANDUM O RAZUMEVANJU između DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE u R. Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Narodne biblioteke Srbije. Potpisan 14. jula 2014. godine. Na snazi.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic