Sekretar

Igor Jovičić | Sekretar Ministarstva

Rođen je 16. februara 1964. godine u Zagrebu, gde je završio osnovnu školu i Petu gimnaziju.  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1989. godine na temu „Ugovor o zajmu“ i stekao zvanje Master prava. Položio je pravosudni ispit 1996. godine u Beogradu.

Profesionalno iskustvo

 • od januara 2013. do septembra 2013. godine urednik za društvenu, ekonomsku i pravnu grupu predmeta, ujedno  i pomoćnik direktora pravnog sektora i ljudskih resursa za komercijalne poslove u JP Zavod za udžbenike;
 • od  juna 2007. do jula 2012. na poziciji državnog sekretara Ministarstva odbrane Republike Srbije ( zadužen za koordiniranje zakonodavne i normativne delatnosti iz nadležnosti Ministarstva odbrane i poslova koji se odnose na kadrovska pitanja, socijalno i penziono osiguranje, boračku i invalidsku zaštitu, stambeno obezbeđivanje, školovanje i usavršavanje kadra u Ministarstvu i Vojsci Srbije, vojnu radnu i materijalnu obavezu, demokratsku i civilnu kontrolu, versku službu, sindikalno organizovanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, zaštitu tajnosti podataka o ličnosti).

Obavljao dužnost:

 • člana Komisije za odlikovanja predsednika Republike,
 • člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu,
 • člana Saveta za dijasporu Republike Srbije
 • predsednika Saveta Vojne akademije,
 • Predsednika Kadrovske komisije Ministarstva odbrane,
 • člana Saveta za planiranje odbrane i
 • člana Saveta za naučno istraživačku delatnost Ministarstva odbrane Republike Srbije,

Predstavljao Republiku Srbiju i učestvovao na međunarodnim skupovima i susretima iz oblasti angažovanja;

 • od 2006. do 2007. šef Kabineta generalnog direktora DDOR ''Novi Sad'' a.d.o;
 • od 2003. do 2006. generalni sekretar Saveta ministara;
 • od 2000. do 2003. zamenik generalnog sekretara Savezne vlade (poslovi pripremanja i organizovanja sednica Savezne vlade, te drugi poslovi utvrđeni Poslovnikom Savezne vlade);
 • od 1997. do 2000. savezni upravni inspektor, Savezno ministarstvo pravde, (nadzor nad zakonitošću akata i zakonitošću rada saveznih organa uprave, inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa iz oblasti državne uprave i radnih odnosa, postupaka u ostvarivanju prava građana pred saveznim organima i propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija);
 • od 1994. do 1997. sekretar mešovitog deoničarskog društva ''PKB Biopak'', Beograd;
 • od 1994. viši stručni saradnik za ugovore i sporazume u sektoru za pravne i opšte poslove PKB Korporacije, Beograd;
 • od 1993. do 1994. sekretar preduzeća ''PKB Bezbednost'' Beograd;
 • od 1992. do 1993. stručni saradnik u odeljenju za pravne poslove PKB Korporacije, Beograd;
 • od 1991. do 1992. advokatski pripravnik;
 • od 1989. do 1991. sudijski pripravnik Okružnog suda u Zagrebu.

Dodatno usavršavanje:

 • Ecole Nationale d' administration, Republique Francaise: Javna uprava i upravljanje ljudskim resursima, Beograd – Pariz, oktobar 2005 – jun 2006. godine;
 • US Department of State, USA: Odgovornost u državnoj upravi i poslovanju, SAD, septembar 2004. godine;
 • British Association For Central and Eastern Europe: Forum za Novu Srbiju, Integracija izbeglica, London, juli 2002. godine;
 • Venecijanska komisija, Savet Evrope: Kontrola izvršne vlasti: sudska, parlamentarna i ombudsman, Trst, septembar 2001. godine.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje dece.
 

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic