Sekretarijat

O sekretarijatu | O sekretarijatu

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi koji su vezani za kadrovska, finansijska i informatička pitanja, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s drugim organima.

U Odeljenju za opšte-pravne i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih  nabavki; pripremu plana javnih nabavki za Ministarstvo; poslove saradnje sa Republičkim javnim pravobranilaštvom i drugim organima i organizacijama u vezi pokrenutih sporova; sprovođenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja naradu; razmatranje i priprema saglasnosti na opšte akte o načinu obavljanja delatnosti i broju i strukturi zaposlenih u ustanovama kulture iz delokruga Ministarstva;pripremu predloga rešenja za imenovanja i razrešenja u ustanovama kulture u nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

 

 

Kontakt

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic