Sektor za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

U Sektoru za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciono-organizacione, razvojne i tehnološko-operativne aktivnosti koje za cilj imaju izradu nacionalne strategije i planova digitalizacije, definisanje tehnoloških, pravnih i organizacionih okvira za uspešnu izgradnju digitalne istraživačke infrastrukture, kao i najširu koordinaciju svih učesnika u ovom procesu; koordinaciju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, sa ciljem spovođenja efikasne izgradnje digitalne istraživačke infrastrukture, koja kao izrazito važnu ima komponentu zaštite kulturnog nasleđa u nadležnosti Vlade Republike Srbije; sprovođenje vertikalne, horizontalne i međunarodne koordinacije aktivnosti na izgradnji digitalne istraživačke infrastrukture, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji finansirnih ili sufinansiranih projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji

Obrazac za finansijski izveštaj o realizaciji realizaciji finansirnih ili sufinansiranih projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji  

Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji

Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa

Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic