Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije

U Sektoru za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanja u oblasti književnosti i izdavaštva, savremene vizuelne umetnosti i multimedija, muzičke umetnosti i diskografije, scenske i muzičko-scenske umetnosti, kinematografije i predlaganje mera za njihovo unapređivanje i finansiranje; proučavanje jezičkih prilika u oblasti kulture; pripremanje analiza, izveštaja i informacija o stanju i razvoju savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija i predlaganje mera za njihovo unapređivanje; nadzor nad stručnim radom ustanova kulture iz oblasti stvaralaštva; amatersko stvaralaštvo; staranje o unapređivanju savremenog stvaralaštva i kulturnog stvaralaštva društveno osetljivih grupa (nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, dece i mladih i dr.), kao i međuetničke kulturne saradnje; staranje o unapređivanju kulturnog života u nerazvijenim sredinama; saradnja u oblasti kulturnog stvaralaštva na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u inostranstvu normativno-pravne poslove u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija; normativne poslove iz oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija,  kao i druge poslove iz delokruga Sektora.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic